Valsts veselības apdrošināšana - brīvprātīgās iemaksas no 1. septembra

No 2019. gada 1. janvāra medicīnas pakalpojumu “Pilno grozu” varēs saņemt tikai apdrošinātie iedzīvotāji:

 • legālie darba ņēmēji, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā;
 • valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas (bērni, pensionāri, I vai II grupas invalīdi, reģistrēti bezdarbnieki, skolēni un pilna laika programmās studējošie u.c.);
 • iedzīvotāji, kuri veic veselības apdrošināšanas iemaksas.

Brīvprātīgās iemaksas valsts veselības apdrošināšanā

Personām, kuras vēlas saņemt valsts veselības apdrošināšanu, bet neveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, valsts piedāvā veikt brīvprātīgās iemaksas:

 • 2018.gadā – 51,60 eiro /gadā (1 % apmērā no minimālās mēnešalgas)
 • 2019.gadā – 154,80 eiro /gadā (3 % no minimālās mēnešalgas)
 • 2020.gadā – 258 eiro /gadā (5 % no minimālās mēnešalgas)

Veicot iemaksas, būtiski ir ievērot šādu maksājumu kārtību, pretējā gadījumā personai, kura izvēlās pievienoties vēlāk valsts veselības apdrošināšanai, jāmaksā arī par iepriekšējiem 2 gadiem.

No 2019. gada 1.janvāra, maksājumu varēs veikt arī elektroniskajā informācijas sistēmā jeb E-veselībā (https://eveseliba.gov.lv/), kur būs pieejams elektroniski sagatavots veselības apdrošināšanas iemaksas paziņojums.

Brīvprātīgās iemaksas veic 1 reizi gadā

 • klātienē – ar bankas maksājumu karti kādā no Nacionālajā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām vai veicot pārskaitījumu bankā vai pasta nodaļā;
 • attālināti – veicot pārskaitījumu uz Valsts kases kontu no internetbankas.

Valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu “grozi”

Cilvēkiem, kuriem būs nodrošināta valsts veselības apdrošināšana, būs pieejams valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu “PILNAIS GROZS”:

 • ārstniecība stacionārā vai dienas stacionārā,
 • kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces,
 • laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi ar speciālista nosūtījumu;
 • ārstu speciālistu konsultācijas un vecmāšu palīdzība – tai skaitā sporta ārsta sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšana bērniem;
 • zobārstniecība bērniem līdz 18 gadu vecuma un atsevišķām iedzīvotāju grupām atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam;
 • veselības aprūpe mājās,
 • medicīniskā rehabilitācija,
 • medicīniskā apaugļošana,
 • psihoterapeitiskā un psiholoģiskā palīdzība, – tai skaitā metadona terapijas kabinetos sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi noteiktos gadījumos;
 • izdevumu atlīdzība (atbilstoši noteiktai kārtībai) par citās ES, EK dalībvalstīs un Šveicē saņemtu plānveida ārstniecību,
 • ārstu speciālistu konsultācijas un vecmāšu palīdzība – tai skaitā sporta ārsta sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšana bērniem;

kā arī valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu “MINIMĀLAIS GROZS”, kurā ietilpst:

1) neatliekamā medicīniskā palīdzība;

2) grūtnieču aprūpe un dzemdību palīdzība;

3) ģimenes ārsta sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;

4) veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar tādu slimību ārstniecību, kurām ir nozīmīga ietekme uz sabiedrības veselības rādītājiem vai kuras apdraud sabiedrības veselību, tai skaitā valsts organizētais vēža skrīnings (profilaktiskās pārbaudes), programma sirds un asinsvadu slimību agrīnai atklāšanai, onkoloģija, virkne saslimšanu, tostarp psihiskas slimības, tuberkuloze, cukura diabēts, infekciju slimības u.tml., kā arī zāles un medicīniskās ierīces šo slimību ārstēšanai.

Medicīnas pakalpojumu “Minimālais grozs” būs pieejams visiem, neatkarīgi no veselības apdrošināšanas iemaksu apjoma.

Vairāk par apdrošināšanas iemaksu veikšanu http://www.vmnvd.gov.lv/lv/valsts-veselibas-apdrosinasana/apdrosinasanas-iemaksu-veiksana

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai