Darba dienu pārnešana 2021. gadā

2020. gadā ar Ministru Kabineta rīkojumu “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” ir pārceltas vairākas darba dienas, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku:

  • 2021. gada 3. maija (pirmdiena) darba dienu, kas iekrīt starp svētdienu, 2. maiju, un svētku dienu, 4. maiju, pārcelt uz sestdienu – 8. maiju;
  • 2021. gada 25. jūnija (piektdiena) darba dienu, kas iekrīt starp sestdienu, 26. jūniju, un svētku dienu, 24. jūniju, pārcelt uz sestdienu – 19. jūniju;
  • 2021. gada 19. novembra (piektdiena) darba dienu, kas iekrīt starp sestdienu, 20. novembri, un svētku dienu, 18. novembri, pārcelt uz sestdienu – 13. novembri.

Rīkojums izstrādāts, pamatojoties uz Darba likuma 133. panta 4. daļu, kas paredz, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros.

Šāds rīkojums attiecas uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes iestādēm un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Pašvaldībām, komersantiem un organizācijām ievērot attiecīgo darba dienas pārcelšanu ir ieteikuma raksturs.

Ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā (DL 133. panta 5. daļa).

Ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros, darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu (DL 136. panta 8. daļa).

Ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros, nedēļas atpūtas laika ilgums nedrīkst būt īsāks par 35 stundām pēc kārtas (DL 143. panta 6. daļa).

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai