Ārējais auditsAudits

Ārējo auditu veic ārēji neatkarīgi auditori, auditoru firmas, pamatojoties uz pasūtījumiem (līgumiem ar uzņēmumiem). Galvenā ārējā audita priekšrocība ir objektivitāte, jo auditori nav ieinteresēti noteiktā uzņēmumā. Ārējā audita mērķis ir noskaidrot finansiāli saimnieciskās darbības stāvokli un pārliecināties par pārbaudāmā uzņēmuma gada finanšu pārskatu pareizību.

Audita veidi

Starptautiskajā audita praksē mūsdienās izšķir vairākus audita veidus:

  • Operacionālais audits uzņēmuma struktūras organizācijas saimnieciskā mehānisma atsevišķu daļu pārbaude, lai novērtētu to efektivitāti, drošību un lietderību. Operacionālajā auditā var iekļaut vadības organizatoriskās struktūras lieluma vērtējumu, grāmatvedības uzskaites metodikas un tehnikas, datoru sistēmu, mārketinga metožu, kā arī jebkuras citas nozares pārbaudi.
  • Atbilstības audits — administrācijas saimnieciskās darbības likumdošanas normu un instruktīvā materiāla, kā arī rīkojumu un noteikumu pārbaude. Atbilstības auditu var arī veikt pēc uzņēmuma īpašnieku vai akcionāru pieprasījuma, lai pārbaudītu, kā administrācija ievēro vadības normas saskaņa ar uzņēmuma statūtiem.
  • Finanšu pārskatu auditu veic, lai noskaidrotu, vai informācija, kas norādīta uzskaitē, sakrīt ar noteiktiem principu un noteikumu kopums, kas regulē grāmatvedības uzskaiti.

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai