Skolēnu darbs - nodokļu nosacījumi

Nodokļu nomaksa gan skolēniem, kas strādā vasaras brīvlaikā laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam, gan viņu darba devējiem, kā arī vecākiem iespēja saglabāt nodokļu atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu 200 EUR ir atkarīga no jaunieša darba devēja nodokļu maksāšanas režīma.

Vispārējā nodokļu maksāšanas režīma gadījumā

  • Darba devējs no skolēna algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 20 % un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 35,09 %.
  • Ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem, sociālās iemaksas neveic. Citos gadījumos darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu 11 % darba devējs ietur no skolēna algas un 24,09 % darba devējs maksā no saviem līdzekļiem.
  • Skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, ja viņam ir algas nodokļa grāmatiņa, kurā viņš ir atzīmējis savu darbavietu. Tāpat arī skolēnam ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas izveidojas no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma un darba vietā piemērotā VID prognozētā neapliekamā minimuma starpības.
  • Ja skolēns strādā tikai vasaras brīvlaikā pie darba devēja, kurš maksā nodokļus vispārējais nodokļu maksāšanas režīmā, viens no vecākiem saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu

  • Ja skolēns vasarā strādā lauku darbos – augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā, gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam piemēro sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa (SLIN) likmi 15%, bet ne mazāk kā 0,70 EUR katrā nodarbinātības dienā.
  • Viens no vecākiem saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja skolēns vasaras brīvlaikā strādā un saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu.

Ja skolēns vasarā strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja

  • No skolēna algas darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – neietur sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli.
  • Laika periodā, kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, vecāku gūtajam ienākumam netiek piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 200 EUR apmērā – vecāks zaudē tiesības piemērot atvieglojumu tiklīdz skolēns uzsāk darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiek automātiski pārtraukta.
  • Vecākiem, kuriem nodokļu atvieglojumu piemērošana par apgādībā esošo bērnu tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības pie mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja, kad skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā. Tas ir veicams elektroniski, izmantojot VID EDS, izvēloties algas nodokļa grāmatiņas sadaļu “Apgādājamie” un nospiežot izvēli “Pievienot apgādībā esošu personu”.
Call Now ButtonPieteikties konsultācijai