IIN pārmaksa vai parāds

2018.gada nodokļu reforma ir ieviesusi izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanas kārtībā. Diferencētā neapliekamā minimuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) progresīvās likmes piemērošana ir atkarīga no personas kopējiem ienākumiem, un tas var radīt situāciju, ka gada beigās rodas IIN pārmaksa vai parāds.

Nodokļu starpība galvenokārt var veidoties

  • tiem, kam ir vairāki ienākumu avoti (autoratlīdzības, pensija u.c.);
  • tiem, kas pagājušajā gadā nav strādājuši pilnu gadu, vai kam iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, jaunieši, kas uzsākuši strādāt, vai personas, kas atgriezušās darbā, pēc pārtraukuma);
  • tiem, kas ir mainījuši darbavietu.

Lai pārrēķinātu iedzīvotāju ienākuma nodokli par gadu, iepriekš minētām personām 2019. gadā būs pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju.

Kā veidojas nodokļu starpība?

1.Nodokļu starpība var rasties piemērojot IIN progresīvo likmi. Dažādiem ienākumu līmeņiem ir atšķirīga IIN likme – lielākām algām ir lielāka, bet mazākām – mazāka IIN likme.

Gada kopējais ienākumsIedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme
līdz 20 004 EUR20 %
no 20 004 EUR līdz 55 000 EUR23 %
virs 55 000 EUR31,4 %

2. IIN starpību var veidot arī neapliekamā minimuma piemērošana, ko attiecina uz ienākumiem līdz 12 000 EUR gadā.

Ienākumi (pirms nodokļu nomaksas)Neapliekamais minimums
līdz 440 EUR mēnesī200 EUR
no 440 EUR līdz 1000 EUR mēnesīatbilstoši diferencēšanas principam
ienākumiem virs 1000 EUR mēnesīnepiemēro

Ja personai iepriekš nav bijuši ienākumi, 2018. gadā VID prognozētais neapliekamais minimums ir 100 EUR, kas atbilst 1/12 no maksimālā gada neapliekamā minimuma, kas izdalīts ar 2 (2400/12/2=100 EUR).

3. Ja ienākumu apmērs ir svārstīgs – salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas ir mainījies, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un tajā pārrēķinot faktiski saņemtos ienākumus gada laikā un tiem piemērojamo gada diferencēto neapliekamo minimumu, var veidoties nodokļa parāds vai pārmaksa.
Tādējādi tiem, kam iepriekšējā gadā bijuši mazāki ienākumi nekā 2018. gadā, piemēram, šogad ir palielināta darba alga, personas, kas atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, vai jaunieši, kuri uzsākuši darba gaitas, var veidoties nodokļu parāds par 2018. gadu.

Kā VID aprēķina prognozēto neapliekamo minimumu

PeriodamIzmanto informāciju par ienākumiem
no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijamno 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim
no 2018. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. janvārimno 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. maijam
Šo informāciju VID, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), paziņo darba devējam katru gadu līdz 1. janvārim un līdz 1. augustam. VID divas reizes gadā katram nodokļu maksātājam, ņemot vērā iepriekš saņemtā ienākuma apmēru, aprēķina īpaši viņam noteiktu naudas summu, kas netiks aplikta ar nodokli.

Ko var darīt, lai neveidotos parāds?

Lai nebūtu jāveic papildu iemaksas budžetā, darbinieks, var iesniegt grāmatvedim savā darbavietā rakstveida lūgumu piemērot ienākumiem 23 % likmi.

Piemēri IIN piemērošanai

Darba alga 1667 EUR, darba devējam ir iesniegta algas grāmatiņa. Darba devējs piemēro 20% IIN likmi. Bet darbiniekam ir papildus ienākumi no autoratlīdzības līgumiem 400 EUR mēnesī, kuriem arī tiek piemērota 20% IIN likme.
Rezultātā personas gada ienākumi ir 24804 EUR. Atbilstoši IIN piemērošanas kārtībai, ienākumiem virs 20 004 EUR ir jāpiemēro 23% likme. Tātad samazinātās IIN likmes piemērošanas dēļ persona valsts budžetam ir palikusi parādā 3 % no 4800 EUR, kas ir 144 EUR.


Augstskolas absolvents 2018. gada janvārī uzsāk darba gaitas. Viņa darba alga (pirms nodokļiem) ir 1200 EUR. Par cik periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim ienākumi nav gūti, no 1. janvāra līdz 31. jūlijam tiek piemērots VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums 100 EUR mēnesī. Tā kā ienākumi ir virs 1000 EUR, tad rezultātā veidosies nodokļa parāds 140 EUR.


Raksta tapšanā izmantota Valsts ieņēmuma dienesta publicētā informācija.

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai