2018. gada nodokļu reformas noteiktā kārtība UIN atvieglojumiem

Atbilstoši izmaiņām, kuras noteica 2018. gada nodokļu reforma, nodokļu maksātājs, kurš vēlējās ziedot, bija tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no trim uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu veidiem, ko noteica UIN likums:

  • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  • samazināt taksācijas periodā par pārskata gada dividendēm aprēķināto UIN par 75% no ziedotās summas, nepārsniedzot 20% no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati liecina, ka 2018. gadā uzņēmumi visvairāk ir izmantojuši pirmos divus variantus no trim atvieglojuma veidiem.

Lai uzlabotu situāciju ar ziedojumiem, groza UIN likumu

Nevalstiskās organizācijas 2018. gada pirmajā pusgadā saistībā ar nodokļu reformu ziedojumos saņēma par 38% mazāk nekā attiecīgajā iepriekšējā laika posmā.

Reaģējot uz situāciju un nevalstisko organizāciju lūgumiem risināt radušos situāciju, Saeima pieņēma likuma grozījumus, kuri stājās spēkā 2019. gada 1. jūlijā, un, kuri izmainīja uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu apmēru. Izmaiņas paredz, ka laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim nodokļa maksātājiem pārskata gadā, kas sākas 2020., 2021. un 2022. gadā, ir tiesības taksācijas periodā par pārskata gada dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli samazināt par 85% (iepriekš bija 75%) no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30% (iepriekš bija 20%) no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Kas ir ziedojums UIN likuma interpretācijā, par ziedojumu veidiem un to noformēšanas kārtību lasi šeit: Ziedojumi un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumi

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai