Gada deklarācija

Kam tas ir aktuāli?

  • tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti,
  • tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.

Izmaiņas gada deklarāciju iesniegšanas kārtībā

Šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016. gadā nepārsniedz 12 000 eiro, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

Kam Gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti

No 01.03.2017. līdz 01.06.2017. Gada ienākumu deklarācija par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ir:

  • veikuši saimniecisko darbību, tostarp individuālā uzņēmuma īpašnieki, zemnieku vai zvejnieku saimniecību īpašnieki, tie, kas ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības vai privātā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas u.c.;
  • guvuši ienākumus ārvalstīs, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
  • guvuši ar nodokli neapliekamus ienākumus, kas kopsummā 2016. gadā pārsniedza 4000 EUR, piemēram, ienākumi no personiskās mantas pārdošanas;
  • guvuši ar 10 % nodokļa likmi apliekamos ienākumus, piemēram, ienākumi no dividendēm vai ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, par kuriem ienākuma izmaksas vietā nodoklis nav ieturēts u.c.;
  • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Pārmaksātais IIN tiek atmaksāts 3 mēnešu laikā, skaitot no deklarācijas iesniegšanas dienas. Taču, nodokļa atmaksas termiņš var tikt pagarināts, ja deklarācija nav aizpildīta korekti vai VID rodas papildu jautājumi tās apstrādes laikā.

I.L. grāmatvedība, audits un konsultācijas grāmatveži var palīdzēt aizpildīt Gada deklarāciju un izvairīties no kļūdām.  Mēs nodrošinām Gada deklarācijas aizpildīšanu atbilstoši visām prasībām un ņemot vērā visus likumdošanā noteiktos nosacījumus, tostarp iekļaujot visus ar nodokli neapliekamos ienākumus un visus maksājumus, kas ļauj atgūt pārmaksāto nodokli.

Kā piemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu?

Ar 2016. gadu ir ieviests neapliekamais minimums, kuru piemēro atkarībā no ienākumu apmēra. Minimālo mēneša neapliekamo minimumu (2016. gadā tas bija 75 EUR), nodokļa maksātājam piemēro izmaksājot ikmēneša algu ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Savukārt kopējais diferencētais neapliekamais minimums ir atkarīgs no bruto algas apmēra. Iedzīvotājiem ar zemākām algām (līdz 380 eiro) mēnesī diferencētais neapliekamais minimums 2016. gadā ir 100 eiro mēnesī (1200 eiro gadā). Strādājošajiem, kuriem bruto atalgojums ir no 380 līdz 1000 eiro mēnesī, diferencētais neapliekamais minimums atšķiras atkarībā no algas, t.i., jo alga tuvāk 1000 eiro slieksnim, jo neapliekamā summa ir mazāka. Savukārt, ja alga pārsniedz 1000 eiro, ir tiesības tikai uz mēneša neapliekamo minimumu – 75 eiro, kas tiek piemērots darbavietā.

Jāņem gan vērā, ka, nosakot nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus. Tātad, ja nodokļa maksātājs gadā būs saņēmis ne tikai algu, bet arī, piemēram, dividendes, guvis ienākumu no zemes vai īpašuma pārdošanas, saņēmis autoratlīdzību, tad visus šos ienākumus ņems vērā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai.

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai