Gada deklarācija 2018

2018. gada ienākumu deklarācija, ieviešot nodokļu reformu, ir mainījusies. Tagad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir pieejami divi tās iesniegšanas veidi: vienkāršotais un detalizētais. Kam un kādos gadījumos izvēlēties vienu un otru variantu?

Vienkāršotais variants

Vienkāršoto variantu iesniedz, lai:

1) saņemtu pārmaksāto nodokli par:

 – saviem un/vai savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecību un izglītību;

 – veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem;

 – veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos;

 – veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);

 – nepiemērotajiem nodokļa atvieglojumiem;

2) pārbaudītu vai izlīdzinātu nodokļa maksājumu par piemēroto:

 – progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli;

 – prognozēto neapliekamo minimumu.

Detalizētais variants

Iesniedz, ja ir gūti:

– ienākumi ārvalstīs (t.sk. uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);

 – ar nodokli neapliekamie ienākumi Latvijā vai ārvalstī, kas kopumā taksācijas gadā pārsniedza 4000 EUR, piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas – auto, mēbeles, nekustamais īpašums pārdošanas (pie likumā noteiktiem nosacījumiem), laimestiem, dāvinājumiem, kompensācijām, materiālas palīdzības u.c.;

 – ienākumi Latvijā vai ārvalstī, kas nav apliekami ar progresīvo nodokļa likmi (piemēram, ienākumus no dividendēm vai procentiem, ienākumus no augoša meža kokmateriālu pārdošanas vai nekustamā īpašuma iznomāšanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;

 – ienākumi no saimnieciskās darbības;

 – citi ar nodokli apliekamie ienākumi, no kuriem nav samaksāts nodoklis.

Detalizētajā versijā tiek attēloti ne tikai attaisnotie izdevumi, bet arī tiek piedāvāts atzīmēt un aizpildīt citus deklarācijas pielikumus, kā, piemēram, D3 pielikums, kurā ir jānorāda ienākumi no saimnieciskās darbības. Papildus uzreiz ir pieejama D lapa kurā tiek attēlots visas deklarācijas informācija – kopsavilkums.

Attaisnoto izdevumu dokumentu pievienošana

Attaisnoto izdevumu dokumentus var pievienot izmantojot jebkuru no šīm metodēm:

 – izmantojot VID mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”,

 – pievienojot tos EDS sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”,

 – pievienojot tos gada ienākumu deklarācijā.

Kam Gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti

Gada ienākumu deklarācija par 2018.gadā gūtajiem ienākumiem līdz 2019.gada 3.jūnijam, bet, ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 55 000 EUR – līdz 1. jūlijam OBLIGĀTI ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

– veikuši saimniecisko darbību;

– guvuši ienākumus ārvalstīs, izņemot gadījumu, ja ir saņemts algota darba ienākums kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas ir bijis pakļauts aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;

– guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2018.gadā pārsniedza 4000 EUR, piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, laimestiem, pabalstiem, dāvanām, kompensācijām un citiem likumā noteiktajiem neapliekamajiem ienākumiem;

– guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi, piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja Valsts ieņēmumu dienestam ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;

– guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;

– ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās likmes piemērošanu:

    • 20% – ienākumam līdz 20 004 EUR,
    • 23% – ienākumam, kas pārsniedz 20 004 EUR, bet nepārsniedz 55 000 EUR,
    • 31,4% – ienākumam, kas pārsniedz 55 000 EUR;

– ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu; nodokļu maksātājam pašam ir jāpārliecinās vai galvenajā ienākumu gūšanas vietā gada laikā tiek piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums atbilstoši ienākumam.

Tiem nodokļu maksātājiem, kam ir pienākums iesniegt Gada ienākumu deklarāciju obligāti, tas ir jādara izmantojot VID EDS sistēmu. Īss ceļvedis kā iesniegt gada deklarāciju ar EDS starpniecību ir šeit.

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai