Nodokļu izmaiņas 2021. gadā

Vienotais nodokļu konts, minimālā alga, sociālās iemaksas no 2021.gada

No 2021. gada vienots nodokļu konts

No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus gan uzņēmēji, gan privātpersonas varēs pārskaitīt vienā bankas kontā – vienotā nodokļu kontā. Izņēmums ir muitas nodokļi, kuri vienotajā kontā tiks skaitīti, tikai sākot ar 2023. gadu.

Arī maksāšanas termiņš šiem nodokļiem ir noteikts viens –  katra mēneša 23. Tomēr neregulārajiem maksājumiem un maksājumiem, kas noteikti ar citu dokumentu, saglabāsies līdzšinējā kārtība, piemēram, neregulārajām deklarācijām un apmaksām, kas noteiktas ar VID lēmumos noteiktajiem termiņiem.

Kā notiks nodokļu summu segšana?

Bankas kontā iemaksātā summa automātiski tiks sadalīta atbilstoši nodokļu veidiem, ievērojot FIFO principu – pirmais iekšā, pirmais ārā. Līdz ar to vienlaikus vairs nevarēs būt gan nodokļu pārmaksa, gan parāds, par kuru aprēķina nokavējuma naudu. Kārtību kā tiek segti nodokļi nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai”.

Izmaiņas nodokļu deklarēšanas kārtībā

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, līdz katra mēneša 17. datumam jāiesniedz Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (darba devēja ziņojums) un elektroenerģijas nodokļa deklarācija. Savukārt izložu un azartspēļu nodoklis jādeklarē līdz katra mēneša 15. datumam.

Turpmāk nebūs spēkā VID paziņotie valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu termiņi. Visām tām deklarācijām, kuru iesniegšanas termiņš bija līdz 20. datumam, saglabāsies līdzšinējie iesniegšanas termiņi.

Neapliekamais minimums 2021. gadā

 1. gadā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikts:
 • maksimālais gada neapliekamais minimums paliek nemainīgs, un tas ir 3600 EUR (300 EUR mēnesī);
 • gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, paliek nemainīgs, un tas ir 6000 EUR (500 EUR mēnesī);
 • gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, tiek paaugstināts uz 21 600 EUR (1800 EUR mēnesī) Apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro diferencēto neapliekamo minimumu, 2020. gadā ir 1200 EUR mēnesī.
 1. gadā saglabājas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu 2020. gada līmenī, un tas ir 250 EUR mēnesī.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”.

2021. gadā minimālā alga 500 EUR

No 2021. gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no 430 EUR līdz 500 EUR. Ar šīm izmaiņām* paredz, ka darbinieks, kuram ir minimālā darba alga 430 EUR mēnesī turpmāk saņems par aptuveni 50 EUR mēnesī vairāk.

*Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”.

Samazina sociālās iemaksas

No 2021. gada 1. janvāra par 1 procentpunktu samazināsies sociālās iemaksas– no līdzšinējiem 35,09% uz 34,09% – par 0,5 procentpunktiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tādējādi iemaksu likme darba devējam turpmāk būs 23,59%, bet darba ņēmējam – 10,50% apmērā.

Minimālās sociālās iemaksas

Taču turpmāk tiek noteiktas minimālās sociālās iemaksas vispārējā nodokļu režīmā un alternatīvajos nodokļu režīmos nodarbinātajiem, kuru atalgojums nesasniedz valstī noteikto minimālo algu. No 2021. gada jūlija tiks ieviests minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts – ceturksnī trīs minimālo algu apmērā. Minimālā darba alga no 2021. gada būs 500 EUR apmērā, un minimālās sociālās iemaksas plānotas 170 EUR apmērā mēnesī par darba ņēmējiem, kas apdrošināti vispārējā kārtībā.

Minimālais sociālais nodoklis ceturksnī būs jāsamaksā no trīs minimālajām algām un, ja persona strādās pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus būs gan pašnodarbinātais, gan darba ņēmējs, deklarētos ienākumus summēs kopā. Ja tie ceturksnī būs mazāki nekā trīs minimālās algas, starpību starp nomaksāto sociālo nodokli un minimāli noteikto nodokli segs darba devējs no saviem līdzekļiem. Obligātās minimālās sociālās iemaksas darba devēji iemaksās proporcionāli tam, cik daudz un ar kādu algu persona strādā pie katra darba devēja, paredz likuma grozījumi.

Likme pensiju apdrošināšanai, ko veic pašnodarbinātie

No 2021. gada jūlija iemaksu likme pensiju apdrošināšanai, ko veic pašnodarbinātie, paredzēta 10% apmērā no ienākuma līdzšinējo 5% vietā. Tādas pat obligātās iemaksas attieksies uz pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniegs minimālo algu, un šādā gadījumā personai būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājums par ceturksnī plānotajiem ienākumiem. Savukārt, ja ienākumi pārsniegs minimālo algu, būs jāveic obligātās iemaksas pašnodarbinātajiem noteiktajiem apdrošināšanas veidiem vismaz no minimālās algas un 10% apmērā no ienākumu starpības, paredz grozījumi.

*Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

No 2021.gada pieaugs transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes

Uzņēmumu vieglajiem transportlīdzekļiem likmes atkarībā no automašīnas motora tilpuma pieaugs vidēji par trim eiro, bet automobiļiem, kuru motoru tilpums pārsniedz 3000 kubikcentimetrus, ieviesīs jaunu likmi 82 eiro apmērā.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli kravas automašīnām turpmāk noteiks pēc automobiļa motora radītā oglekļa dioksīda izmešu daudzuma. No nākamā gada nodokli automobiļiem ar pilnu masu no 3,5 līdz 12 tonnām noteiks pēc emisijas klases “EURO” izmešu līmeņa. Savukārt automašīnām ar pilnu masu virs 12 tonnām ņems vērā arī asu skaitu. Līdz šim transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli noteica pēc kravas automobiļa pilnas masas vai asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma. Jaunās likmes veidotas tā, lai nākotnē automobiļiem ar zemāko emisijas klases “EURO” izmešu līmeni tās būtu mazākas nekā līdzšinējās.
Piekabēm nodokli turpmāk noteiks pēc piekabes masas un asu skaita. Līdz šim nodokļa likmes piekabēm piemēroja atkarībā no asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas auto pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida.
Savukārt kravas automašīnām ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām nodokļa likmes tiks līdzsvarotas ar likmēm, kādas līdz šim piemēro vieglajiem transportlīdzekļiem – pēc oglekļa dioksīda izmešu daudzuma. Kravas automobiļiem ar motora tilpumu virs 3500 kubikcentimetriem noteiks papildu likmi 300 eiro apmērā.
Izmaiņas paredz 2021.gada 30. novembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Likuma izmaiņas rosinātas, lai veicinātu tīrāku un videi draudzīgāku kravas automašīnu izmantošanu pārvadājumos, teikts likumprojekta anotācijā.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likmes, piemērošanas un administrēšanas kārtība ir noteikta Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā un Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”.

Ar transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli ir apliekami visi transportlīdzekļi, izņemot traktortehniku, tādas automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, tramvajus, trolejbusus, bezceļu transportlīdzekļus, sniega motociklus, mopēdus un velosipēdus.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā (veicot ikgadējo tehnisko apskati) ikviena persona, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā Latvijā ir reģistrēts vai tiek reģistrēts transportlīdzeklis vai kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajam transportlīdzeklim Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, kas atkarīgas no transportlīdzekļa veida un tā tehniskajiem parametriem, ir noteiktas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 4.pantā.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā valsts budžetā par kārtējo kalendāra gadu un iepriekšējiem kalendāra gadiem (ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par iepriekšējiem kalendāra gadiem nav maksāts) līdz termiņam, kad transportlīdzeklim jāveic valsts tehniskā apskate.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas atbrīvojumi un atvieglojumi ir noteikti Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 6. un 7.pantā. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā VID likumā noteiktajos gadījumos pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

Izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaidei ziedotājiem

2018. gada nodokļu reformas noteiktā kārtība UIN atvieglojumiem

Atbilstoši izmaiņām, kuras noteica 2018. gada nodokļu reforma, nodokļu maksātājs, kurš vēlējās ziedot, bija tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no trim uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu veidiem, ko noteica UIN likums:

 • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
 • samazināt taksācijas periodā par pārskata gada dividendēm aprēķināto UIN par 75% no ziedotās summas, nepārsniedzot 20% no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati liecina, ka 2018. gadā uzņēmumi visvairāk ir izmantojuši pirmos divus variantus no trim atvieglojuma veidiem.

Lai uzlabotu situāciju ar ziedojumiem, groza UIN likumu

Nevalstiskās organizācijas 2018. gada pirmajā pusgadā saistībā ar nodokļu reformu ziedojumos saņēma par 38% mazāk nekā attiecīgajā iepriekšējā laika posmā.

Reaģējot uz situāciju un nevalstisko organizāciju lūgumiem risināt radušos situāciju, Saeima pieņēma likuma grozījumus, kuri stājās spēkā 2019. gada 1. jūlijā, un, kuri izmainīja uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu apmēru. Izmaiņas paredz, ka laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim nodokļa maksātājiem pārskata gadā, kas sākas 2020., 2021. un 2022. gadā, ir tiesības taksācijas periodā par pārskata gada dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli samazināt par 85% (iepriekš bija 75%) no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30% (iepriekš bija 20%) no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Kas ir ziedojums UIN likuma interpretācijā, par ziedojumu veidiem un to noformēšanas kārtību lasi šeit: Ziedojumi un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumi

2018. gada ienākumu deklarācija

2018. gada iedzīvotāju ienākumu deklarācija

Sākot ar 1. martu un līdz pat 3.jūnijam var iesniegt 2018. gada iedzīvotāju ienākumu deklarāciju, lai
•  piemērotu gada diferencēto neapliekamo minimumu,
•  progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes,
•  deklarētu attaisnotos izdevumus.

Iesniedzot 2018. gada iedzīvotāju ienākumu deklarāciju, jārēķinās, ka, summējot ienākumus gadā, var rasties situācija, ka nodoklis nav ieturēts pilnā apmērā vai arī samaksātais IIN 2018. gadā ir bijis lielāks, nekā sarēķinot visus ienākumus kopā gada griezumā. Turklāt 2018. gadā nodokļa pārmaksa jeb maksimālā atgūstamā summa par attaisnotajiem izdevumiem ir 20%.

Ja gada iedzīvotāju ienākumu deklarācijas sagatavošana rada raizes vai neskaidrības, varat griezties pēc palīdzības pie mūsu grāmatvežiem. Lai vienotos par konsultācijas laiku un samaksu, zvaniet pa telefonu 📞28662328 vai rakstiet uz e-pastu 📧 gramatvede@ilgak.lv

Mēneša un gada neapliekamais minimums

Kā piemēro mēneša un gada neapliekamo minimumu

Ja darbavietā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, darba devējs, izmaksājot mēnešalgu, piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. VID to nosaka, ņemot vērā personas iepriekš saņemtos ar nodokli apliekamos ienākumus, un noteikto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu paziņo darba devējam divas reizes gadā – līdz 1. augustam un līdz 1. janvārim. Savu prognozēto neapliekamo minimumu katrs pats var apskatīties EDS algas nodokļa grāmatiņā.
2018. gadā maksimālais neapliekamais minimums bija 200 eiro mēnesī, ko piemēroja algai līdz 440 eiro mēnesī jeb līdz 5280 eiro gadā. Ienākumiem no 440 līdz 1000 eiro mēnesī neapliekamais minimums pieaugot algas apmēram, samazinājās, savukārt ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī jeb 12 000 eiro gadā neapliekamais minimums netiek piemērots vispār.

Gada diferencētais neapliekamais minimums

Gada diferencēto neapliekamo minimumu piemēro personas gada ienākumam (summējot visus gūtos mēneša ienākumus), iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar formulu, ņemot vērā nodokļu maksātāja gada ar nodokli apliekamo ienākumu apmēru, kā arī šādus lielumus:
•  VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu;
•  maksimālo gada neapliekamo minimumu (2018. gadā – 2400 eiro);
•  gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu (2018. gadā – 5280 eiro);
•  gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu (2018. gadā – 12 000 eiro).

Gada diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts saskaņā ar šādu Ministru Kabineta noteiktu formulu:

GDNM = GNMmax – K x (AI – AImin), kur
K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
K = GNMmax / (AImax – AImin);
GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;
GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums;
AI – nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs;
AImin– gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;
AImax – gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Var rasties situācija, ka gada diferencētais neapliekamais minimums atšķiras no gada laikā piemērotās prognozēto mēneša neapliekamo minimumu summas, piemēram, gadījumos, kad ienākumi bijuši mainīgi vai atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem. Ja minētie lielumi atšķiras, radusies starpība palielina vai samazina maksājamā nodokļa apmēru. Tādējādi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, var izrādīties, ka izveidojies nodokļu parāds un šī starpība jāatgriež valstij. Parāds var rasties arī piemērojot IIN neatbilstoši visiem gūtajiem ienākumiem, jo IIN progresīvās likmes tiek piemērotas algai un tai pielīdzinātiem ienākumiem – autoratlīdzībai, uzņēmuma līguma gadījumā, pensijai.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes

Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Kopš 2018. gada mēneša ienākumam – darbavietā, kurā iesniegta nodokļa grāmatiņa, tiek piemērotas divas likmes: algai līdz 1667 eiro – 20%, virs 1667 eiro – 23%. Gada ienākumiem piemēro trīs IIN likmes – 20%, 23% un 31,4%.

Autoratlīdzības gadījumā gada laikā tās izmaksātājs piemēro 20% likmi neatkarīgi no autoratlīdzības apmēra. Līdz ar to var veidoties situācija, ka autoratlīdzības saņēmējam pēc deklarācijas iesniegšanas nodoklis ir jāpiemaksā, ja kopējie gada ienākumi pārsniedz 20 004 eiro.

Autoratlīdzību saņēmējiem jāņem vērā, ka personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, vai atlīdzības apmērs pie darba devēja ir mazāks par minimālās algas apmēru (430 eiro) ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā. Savukārt saimnieciskās darbība veicējiem gada deklarācijas iesniegšana ir obligāta.

Pensionāriem neapliekamais minimums un progresīvā IIN likme tiek piemērota pensijas izmaksāšanas brīdī

Neapliekamo minimumu pensionāriem, t.i., 2018. gadā 250 eiro mēnesī, neatkarīgi no tā, kur pensionārs ir iesniedzis savu algas nodokļa grāmatiņu, piemēro pensijas izmaksātājs. Tāpat arī izmaksāšanas brīdī no pensijas, kas pārsniedz 250 eiro, pensijas izmaksātājs ietur IIN 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro jeb 20 004 eiro gadā un 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 EUR mēnesī.

Pensionāram bez neapliekamā minimuma var tikt piemēroti arī citi atvieglojumi, piemēram, saistībā ar invaliditāti.

Ja pensija ir pensionāra vienīgais ienākums un tā nesasniedz 55 000 eiro gadā, nodokļu deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID), lai veiktu IIN pārrēķinu par gada ienākumu summu, ir brīvprātīga.

Ja pensija nav vienīgais ienākums, ir jāiesniedz VID 2018. gada ienākumu deklarācija, lai precizētu piemēroto neapliekamo minimumu un attiecīgi nomaksāto IIN. Iesniedzot ienākumu deklarāciju, gada ienākuma nodokļa aprēķināšanai visus ienākumi tiek summēti. Tā rezultātā var veidoties gan nodokļa pārmaksa, gan arī parāds, kuru būs nepieciešams samaksāt.

Nodokļu atmaksa par attaisnotajiem izdevumiem

Atgūt var nodokli par attaisnotiem izdevumiem līdz 600 eiro gadā. Kā pārceļ lielākas summas?

No 2018. gada ir noteikta jauna attaisnoto izdevumu norma. Par 2018. gadu var atgūt nodokli no 600 eiro attaisnotajiem izdevumiem, un limits 600 eiro attiecas uz:
izdevumiem ārstniecībai, izglītībai, bērnu interešu pulciņiem, ziedojumiem, dāvinājumiem, tai skaitā ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajām partijām, kā arī uz izdevumiem par zobārstniecību, plānotām medicīniskām operācijām, olšūnu punkciju, endoprotēzēm.

Attaisnotajos izdevumos iekļaujamā summa nevar pārsniegt 50% no gada apliekamā ienākuma summas, t.i., summas, kurai piemēro IIN pēc neapliekamā minimuma, visu atvieglojumu piemērošanas. Nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja ir maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Ja IIN nav maksāts, attaisnojuma dokumentus par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem var iesniegt kāds no ģimenes locekļiem, kurš iedzīvotāju ienākuma nodokli ir maksājis, vai arī persona savus izdevumus var pārnest uz nākamajiem 3 taksācijas gadiem. Arī attaisnotos izdevumus virs 600 eiro pārceļ uz nākamajiem 3 gadiem. Ziedojumi un dāvinājumi netiek pārcelti uz nākamajiem gadiem. Šo pārsnieguma summu atskaita no apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem 3 gadiem pēc konkrētā gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas. Katrā nākamajā taksācijas gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt noteikto ierobežojuma apmēru 600 eiro un 50% no gada apliekamā ienākuma.

Savukārt, ja attaisnotie izdevumi pārcelti no 2017. un iepriekšējiem gadiem, tos iekļauj 2018. gada un turpmāko gadu deklarācijās, bet nepārsniedzot 5 gadus un nepārsniedzot 600 eiro gada limitu.

Ierobežojums iemaksām pensiju fondos

No 2018. gada attaisnotajos izdevumos var iekļaut iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas, lai to kopējais apmērs nepārsniedz 10% no nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu pagarināts līguma darbības termiņš uz 10 gadiem. Tas gan neattiecas uz līgumiem, kas noslēgti līdz 2017. gada 31. decembrim.

Atvieglojumu piemērošana

Atvieglojumu (200 eiro mēnesī) piemēro par katru apgādājamo, kurš ierakstīts nodokļa grāmatiņā, tajā ienākuma gūšanas vietā, kurā iesniegta nodokļa grāmatiņa.

Apgādājamie ir:

 • nepilngadīgs bērns
 • bērns, apgādībā esošs mazbērns vai audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;
 • apgādībā esošs nepilngadīgs brālis vai māsa, kā arī brālis vai māsa, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;
 • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz 3 gadiem, 3 un vairākiem bērniem vai 5 bērniem, ja bērnu vecums un kritēriji atbilst likumā noteiktajiem;
 • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti;
 • laulātais, vecāki un vecvecāki, ja šīs personas nav strādājošas un tām noteikta invaliditāte, ar nosacījumu, ka tās nesaņem pensiju, u. c. personas.

Kā iesniegt deklarāciju?

 1. Elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
 2. Klātienē – papīra formā VID klientu centros, gan valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Ja deklarācija tiks iesniegta elektroniski, no 1. marta EDS uzrādīs, vai 2018. gadā, aprēķinot un maksājot nodokli, ir izveidojusies tā pārmaksa vai piemaksa. Iesniedzot deklarāciju, EDS automātiski aprēķinās atbilstošo nodokļa likmi un gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Attaisnoto izdevumu maksājumu čekus par ārstniecību un izglītību Valsts ieņēmumu dienestam var aizsūtīt jau pirms deklarācijas iesniegšanas. Ja tas būs izdarīts, iesniedzot deklarāciju, tajā jau būs iekļauti iepriekš aizsūtītie čeki un attaisnoto izdevumu summas.

Nosūtīt EDS čekus par izglītības un ārstniecības pakalpojumiem var divos veidos – izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi” vai datorā izmantojot EDS sākumekrānā pieejamo sadaļu “Attaisnoto izdevumu dokumenti”, tas palīdz aizpildīt gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumu “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

Izmantojot VID aplikāciju “Attaisnotie izdevumi”, jebkurā brīdī gada laikā var aizsūtīt savus čekus uz EDS. Tie glabāsies čeku krātuvē (EDS atrodas sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”), un vairs nebūs jāraizējas, ka čeki varētu pazust vai izbalēt.

Deklarācija par 2018. gadu var būt aizpildāma divos veidos – vienkāršotā un detalizētā:

 • ja nodokļu maksātājam ir bijuši tikai attaisnotie izdevumi (paša un/vai ģimenes locekļu), ir piemērojams 2018. gada diferencētais neapliekamais minimums, atšķirīgas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes (20%, 23%, 31,4%), var aizpildīt vienkāršoto deklarācijas versiju.
 • nodokļu maksātājiem, kam ir bijusi ne tikai alga, bet arī citi ienākumi, par kuriem nodoklis nav ieturēts, būs jāaizpilda detalizēta deklarācija. Arī detalizētajā deklarācijā attaisnoto izdevumu čeki, ja tie būs iesūtīti EDS pirms deklarācijas iesniegšanas, būs jau iekļauti.

No 1. marta var iesniegt fiziskās personas gada ienākumu deklarāciju

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

1) par attaisnotajiem izdevumiem;

2) ja taksācijas gada laikā ienākumiem nav piemērots viss noteiktais gada neapliekamais minimums vai

3) ja taksācijas gadā gūto kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 12 000 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pārmaksāto nodokli VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā uz bankas kontu, kuru fiziskā persona ir norādījusi, iesniedzot deklarāciju.

1. marts ir tikai pirmā diena, lai iesniegtu deklarāciju par 2018. gadu.
Līdz 1. jūnijam deklarācija ir jāiesniedz tiem, kam tas ir jādara obligāti,  tostarp saimnieciskās darbības veicējiem, tiem, kas izīrē dzīvokli vai kam ir izveidojusies nodokļu piemaksa u. c. gadījumos.
Brīvprātīgi iesniegt deklarāciju var 3 gadu laikā, t.i., par 2018. gadu līdz pat 2021. gada 31. decembrim.

Ir iespēja čekus par attaisnotiem izdevumiem reģistrēt uzreiz, nekrājot tos uz deklarācijas nodošanas brīdi. VID ir radījis aplikāciju, ko ir iespējams lejuplādēt telefonā no VID mājaslapas. Izmantojot šo aplikāciju, čekus var nofotografēt un iegūto attēlu nosūtīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS). Tādā gadījumā, iesniedzot gada deklarāciju izmantojot EDS, tajā jau būs informācija, ko ir iesnieguši darba devēji, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), un informācija par attaisnotajiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka pati deklarācija jau būs faktiski aizpildīta.

Gada ienākumu deklarācijā iekļaujamās summas

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums līdz 2400 eiro atkarībā no kopējā ienākuma lieluma, kā arī visi likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktie:

 • atvieglojumi par apgādībā esošām personām;
 • atvieglojumi papildu atvieglojums personām, kurām ir noteikta invaliditāte;
 • atvieglojumi politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
 • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
 • attaisnotie izdevumi par veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
 • veikti ziedojumi un dāvinājumi, tostarp politiskajām partijām ziedojuma un dāvinājuma veidā nodotās summas;
 • veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

Jāņem vērā, ka 2018. gada ienākumu deklarācijā, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, un veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām, piemērojamā kopējā attaisnoto izdevumu norma ir 600 eiro.

Tāpat jāņem vērā, ka var rasties arī nodokļa parāds, kas ir atmaksājams Valsts Kasē. Biežāk šāda situācija rodas, ja ikmēneša algai tiek piemērots pārlieku liels neapliekamais minimums, kā arī citas situācijas, par kurām vairāk aprakstīts “Kā darba ņēmējam gada beigās var rasties nodokļa pārmaksa vai parāds”.

Pieteikties konsultācijai