Skolēnu darbs vasarā - pirmo reizi

Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs 2018./2019. mācību gadā, ar NVA starpniecību var reģistrēties darbam vasaras brīvlaikā. Reģistrācija sākas pakāpeniski visā Latvijā – sākot ar Latgales reģionu 7. maijā un noslēdzot ar Rīgas reģionu, kurā reģistrācija sākās 11. maijā. Skolēnam ir jāreģistrējas tā reģiona Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē, kura teritorijā viņš vēlas strādāt.

Katru gadu, arī 2018. gadā darbs skolniekiem izraisa lielu interesi un bērnu, kas vēlas strādāt vasarā ir vairāk nekā piedāvāto darbavietu. Ko ir vērts zināt skolēniem un viņu vecākiem, kad bērns uzsāk darba gaitas?

Strādājoša skolēna vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu

Ja bērns ir vecumā līdz 19 gadiem, mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un strādā tikai vasaras brīvlaikā – no 1. jūnija līdz 31. augustam, vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski. Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošo personu 200 EUR mēnesī, un bērnam tiek piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums mēnesī, izņemot tad, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Vecākiem, kuru bērni (izglītojamie līdz 19 gadu vecumam) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, nodokļu atvieglojumu piemērošana par apgādībā esošo bērnu tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Ja skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski. Visas darbības, kas saistītas ar apgādības noformēšanu vai atjaunošanu, ir veicamas elektroniski, izmantojot VID EDS. Tas ir veicams izvēloties algas nodokļa grāmatiņas sadaļu “Apgādājamie” un nospiežot izvēli “Pievienot apgādībā esošu personu”.

Algas nodokļa grāmatiņa

Skolēni, kuri uzsāk darba gaitas pirmo reizi, algas nodokļa grāmatiņu var saņemt pamatojoties uz iesniegumu, kuru var iesniegt elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai klātienē – jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

Skolēnam, kurš strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta, t.i., jānorāda darba devējs, pie kura skolēns strādās. Tad darba devējs būs tiesīgs algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski un visas darbības, kas saistītas ar ierakstu veikšanu tajā ir veicamas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Pieteikties konsultācijai