Grāmatvedības pakalpojumi

Veicam klienta grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Mēs uzņemamies visu ar grāmatvedību saistīto jautājumu risināšanu Jūsu uzņēmumā. Jums atliek tikai piegādāt mums attiecīgus grāmatvedības dokumentus līdz katra mēneša noteiktajam datumam. [...vairāk]

Konsultācijas

Konsultējam grāmatvedības un nodokļu jomā.

Ja māc šaubas par grāmatvedības uzskaites vai nodokļu jautājumu, mēs palīdzēsim izvērtēt situāciju un rast piemērotāko risinājumu. [...vairāk] 

 Audits

Ārējā audita, ko veic neatkarīgi auditori, galvenā priekšrocība ir objektivitāte. Audita laikā izvērtējam finansiāli saimnieciskās darbības stāvokli un uzņēmuma gada finanšu pārskatu pareizību. [...vairāk]

 

Juridiskie pakalpojumi

Sniedzam juridisko palīdzību, tostarp saistībā ar

  • dažāda veida līgumu izstrādi, esošo līgumu analīzi un izstrādājam ieteikumus;
  • administratīvo lēmumu pārsūdzēšanu;
  • uzņēmumu dibināšanu un grozījumi veikšanu;
  • un citiem juridiskiem pakalpojumiem. [...vairāk]

Mēs ietaupām Jūsu laiku, jo veicam darbus, kas nav saistīti ar Jūsu pamatdarbību, līdz ar to Jums ir vairāk iespēju saimnieciskās pamatdarbības veikšanai un uzņēmuma attīstības veicināšanai.